Mini Gigi One Diamond Emerald Resin Yellow Gold Necklace

Shop Now

Mini Gigi One Diamond Black Resin Yellow Gold Necklace

Shop Now

Classic Gigi Jeans Resin Yellow Gold Necklace

Shop Now

Classic Gigi Black Resin Yellow Gold Necklace

Shop Now

Classic Gigi Emerald Resin Yellow Gold Necklace

Shop Now

Classic Gigi Neon Resin Yellow Gold Necklace

Shop Now

Classic Gigi Midnight Resin Yellow Gold Necklace

Shop Now

Classic Gigi Khaki Resin Yellow Gold Necklace

Shop Now

Classic Gigi Scarab Resin Yellow Gold Necklace

Shop Now

Classic Gigi Mint Resin Yellow Gold Necklace

Shop Now

Classic Gigi Turquoise Resin Yellow Gold Necklace

Shop Now

Classic Gigi Sparkle Resin Yellow Gold Necklace

Shop Now

Classic Gigi Copper Resin Yellow Gold Necklace

Shop Now

Classic Gigi Poppy Resin Yellow Gold Necklace

Shop Now

Classic Gigi Mauve Resin Yellow Gold Necklace

Shop Now

16 Inch Classic Gigi Baby Pink Resin Yellow Gold Necklace

Shop Now

16 Inch Classic Gigi Baby Blue Resin Yellow Gold Necklace

Shop Now

16 Inch Classic Gigi Jade Resin Yellow Gold Necklace

Shop Now

16 Inch Classic Gigi Lemon Resin Yellow Gold Necklace

Shop Now

16 Inch Classic Gigi Fauve Resin Yellow Gold Necklace

Shop Now

16 Inch Classic Gigi Bordeaux Resin Yellow Gold Necklace

Shop Now

Classic Gigi Neon Resin Yellow Gold Anklet

Shop Now

Classic Gigi White Resin Yellow Gold Anklet

Shop Now

Classic Gigi Lime Resin Yellow Gold Anklet

Shop Now

Classic Gigi Sparkle Resin Yellow Gold Bracelet

Shop Now

16 Inch Classic Gigi Lapis Resin Yellow Gold Necklace

Shop Now

16 Inch Classic Gigi Orange Yellow Gold Necklace

Shop Now

16 Inch Classic Gigi Saumon Resin Yellow Gold Necklace

Shop Now

16 Inch Classic Gigi Coral Yellow Gold Necklace

Shop Now

16 Inch Classic Gigi Lime Yellow Gold Necklace

Shop Now

16 Inch Classic Gigi Anis Resin Yellow Gold Necklace

Shop Now

Classic Gigi Sky Resin Yellow Gold Bracelet

Shop Now

Classic Gigi Orange Resin Yellow Gold Bracelet

Shop Now

Classic Gigi Grey Resin Yellow Gold Bracelet

Shop Now

Classic Gigi Lemon Resin Yellow Gold Bracelet

Shop Now

Classic Gigi Emerald Resin Yellow Gold Bracelet

Shop Now

Classic Gigi Jeans Resin Yellow Gold Bracelet

Shop Now

Classic Gigi Fauve Resin Yellow Gold Bracelet

Shop Now

Classic Gigi Lapis Resin Yellow Gold Bracelet

Shop Now

Classic Gigi Blue Yellow Gold Bracelet

Shop Now

Classic Gigi Bordeaux Resin Yellow Gold Bracelet

Shop Now

Classic Gigi Turquoise Resin Yellow Gold Bracelet

Shop Now

Classic Gigi Copper Resin Yellow Gold Bracelet

Shop Now

Classic Gigi Lime Yellow Gold Bracelet

Shop Now

Classic Gigi Anis Resin Yellow Gold Bracelet

Shop Now

Classic Gigi Neon Resin Yellow Gold Bracelet

Shop Now

Classic Gigi Cactus Pink Resin Yellow Gold Bracelet

Shop Now

Petite Diamond Moon Yellow Gold Charm

Shop Now

Diamond Heart Supreme Yellow Gold Charm

Shop Now

Diamond Star Yellow Gold Charm

Shop Now