Turquoise Large Open Heart Yellow Gold Necklace

Shop Now

Turquoise Inlay Yellow Gold Bar Necklace

Shop Now

Turquoise Inlay and Lapis Center Eye with Diamond Surround Yellow Gold Necklace

Shop Now

Turquoise Inlay Heart Yellow Gold Necklace

Shop Now

Mini Turquoise and Diamond Compass Yellow Gold Necklace

Shop Now

Lapis Inlay and Turquoise Center Eye with Diamond Surround Yellow Gold Necklace

Shop Now

Diamond Turquoise Inlay Yellow Gold Bar Necklace

Shop Now

Mini Turquoise Inlay Heart Yellow Gold Necklace

Shop Now

Turquoise Hand Diamond Eye Necklace

Shop Now

Mini Turquoise and White Enamel Diamond Porte Bonheur Yellow Gold Coin Necklace

Shop Now

Mini Turquoise with Lapis Center Evil Eye with Diamond Surround Yellow Gold Necklace

Shop Now

Arizona Turquoise Padlock Yellow Gold Link Chain Necklace

Shop Now

Large Diamond Turquoise Evil Eye Yellow Gold Necklace

Shop Now

Green Turquoise Lucky Clover Yellow Gold Necklace

Shop Now

Diamond Open Heart Necklace With Heart-Cut Turquoise Cabochon Accent

Shop Now

Turquoise Inlay Impetus Puzzle Pendant Yellow Gold Necklace

Shop Now

Turquoise, Sapphire, and Tourmaline Seaside Yellow Gold Necklace

Shop Now

Turquoise Inlay Heart Charm Trio Dangle on Small Edith Link Chain Yellow Gold Necklace

Shop Now

Turquoise Inlay Heart on Small Edith Link Chain Yellow Gold Necklace

Shop Now

One-of-a-Kind Turquoise Love Pendant Yellow Gold Necklace

Shop Now

Turquoise and White Diamond Crescent Moon Yellow Gold Necklace

Shop Now

Diamond and Turquoise Double Point Crystal Yellow Gold Necklace

Shop Now

Small Lapis Turquoise Mother Of Pearl Heart Yellow Gold Necklace

Shop Now