Akoya Pearl Trio and Diamond Yellow Gold Necklace

Shop Now

Sliding Akoya Pearl Bar Yellow Gold Necklace

Shop Now

Chrysoprase, Turquoise, and Akoya Pearl Beaded Chain 22K Gold Necklace

Shop Now

Mini Pearl and White Enamel Porte Bonheur Coin Yellow Gold 16 Inch Necklace

Shop Now

Turquoise and Pearl En Route Coin Cable Chain Yellow Gold Necklace

Shop Now

Black Diamond and Tahitian Pearl Yellow Gold Necklace

Shop Now

Emerald Moonstone and Pearl Tassel Yellow Gold Necklace

Shop Now

Diamond Overlay Pearl Platinum Necklace

Shop Now

Mini Pearl Crescent Moon Rose Gold Necklace

Shop Now